Tearoom

de tearoom is voorzien in de grote tent op de parking.